FANDOM


Tradycja polityczna – to przekaz idei i wartości politycznych oraz wzorców zachowania politycznego z pokolenia na pokolenie.

Spełnia ona pożyteczną rolę w kształtowaniu ciągłości wspólnoty narodowej i przejmowaniu pożytecznych doświadczeń w zakresie funkcjonowania mechanizmów władzy publicznej, a także kształtowaniu aktywnych postaw obywatelskich. Tradycja polityczna nie jest identyczna z całokształtem dziedzictwa idei i wartości politycznych,lecz sprowadza się do przejmowania dziedzictwa kulturowego wartościowego dla chwili obecnej jak i przyszłości. O przekazie decyduje hierarchia wartości jako społecznie doniosła dla urządzenia życia politycznego państwa. Tradycja polityczna jest jednym z głównych sposobów korzystania z dorobku przeszłości kulturowej dla tworzenia współczesnego ładu politycznego. Powołanie się na tradycję polityczną dowodzi docenienia dorobku przeszłości i służy do pobudzenia świadomości politycznej do wzmożenia wysiłków na rzecz lepszego urządzenia życia publicznego.

W odwołaniu się do tradycji politycznej przydatnej dla współczesnego społeczeństwa i państwa polskiego ma się na myśli głównie demokratyczny dorobek kulturowy w zakresie idei i wartości politycznych od oświecenia do po współczesność. Kultura polityczna społeczeństwa polskiego wzbogacona obecnie o nośniki tradycji politycznej staje się bardziej przystawalna do świadomości narodowej i zrozumiałą dla szerokich kręgów społeczeństwa. Duże znaczenie obecnie w kształtowaniu tego procesu ma powstały w 1992 roku w Krakowie Ośrodek myśli politycznej stworzony w celu prowadzeni debaty publicznej opolskiej polityce. Zajmuje się również działalnością naukową z zakresu filozofii politycznej oraz stosunków międzynarodowych.

Główne ośrodki polskiej myśli politycznej dawniej i dziś

 • Lublin
 • Kraków
 • Wilno
 • Warszawa

Główne nurty i przedstawiciele polskiej myśli politycznej

 • Marian Zdziechowski
 • Józef Szujski
 • Paweł Popiel
 • Stanisław Koźmian
 • Stanisław Estreicher
 • Michał Bobrzyński
 • Zygmunt Balicki
 • Roman Dmowski
 • Władysław Konopczyński
 • Jan Ludwik Popławski
 • Adam Heydel
 • Tadeusz Romanowicz
 • Ferdynand Zweig
 • Ignacy Czuma
 • Józef Mackiewicz
 • Józef Bocheński
 • Leopold Caro
 • Edward Hojecki
 • Ignacy Daszyński
 • Henryk Kamiński
 • Bolesław Limanowski

Najważniejsze spory w dziejach Polskiej myśli Politycznej

 • Spór o pierwszą Rzeczpospolitą
 • Spór o tradycję insurekcyjną i postawę wobec zaborców w w XIX i na początku XX w.
 • Spory o przemiany społeczne i polityczne w XIX w.
 • Spory polityczne Drugiej Rzeczpospolitej
 • Spór o Powstanie Warszawskie
 • Spory o PRL

Główni przedstawiciele angielskiej myśli politycznej

Główni przedstawiciele francuskiej myśli politycznej

Główni przedstawiciele niemieckiej myśli politycznej


Bibliografia

 • J. Szacki: Tradycja. w:Encyklopedia kultury Polskiej ΧΧ wieku. Warszawa 1991
 • E. Zieliński:Nauka o państwie i polityce. Warszawa 1999Źródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Tradycja polityczna z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL

Uwaga! Projekt PrePedia został przeniesiony pod adres: http://pl.prepedia.org.
Ta strona stanowi wersję sprzed zmiany adresu w 2012 r. i nie jest już uzupełniana. Aby mieć pewność, że strona którą przeglądasz zawiera aktualne informacje, przejdź do aktualnej wersji tej strony!

Information icon4 Na Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 4 Ten artykuł zawiera treści stanowiące niepopartą źródłami twórczość własną.