FANDOM


Spis zdolności znajdujących się na kartach kolekcjonerskiej gry karcianej Magic: The Gathering.

Zdolności podstawowe

Zdolności podstawowe wyróżnia to że mogą być przedrukowane w edycjach głównych, gdzie oprócz nazwy zawierają przypis wyjaśniający zasadę ich działania. W edycjach zaawansowanych zdolności te nie mają przypisów. Wiele obecnych słów kluczowych było dawniej zapisywane dłuższą formułą (np. Vigilance = "Attacking doesn't cause this creature to tap")

Deathtouch

Zdolność ta powoduje że stwór który otrzyma obrażenia od innego stwora z tą zdolnością zostaje zniszczony, bez względu na ilość tych obrażeń. Wraz ze zmianami zasad wprowadzonymi w edycji M10 wprowadzono możliwość podzielenia obrażeń zadanych przez stwora z 'deathtouch' pomiędzy dowolną ilość blokujących lub blokowanych stworów. W historii gry istniało wiele podobnie sformułowanych zdolności, jednak zwykle różniły się one szczegółami. Niektóre z tych kart mające identyczny mechanizm działania otrzymały erraty i są traktowane tak jakby miały Deathtouch. Zdolność ta pojawiła się po raz pierwszy w dodatku Future Sight.

Defender

Stwory ze zdolnością defender nie mogą atakować. Umiejętność ta jest najczęściej spotykane na kartach typu Wall. Słowo to zostało wprowadzone do użytku w bloku Champions of Kamigawa, wcześniej zdolność ta była zapisana za pomocą dłuższego tekstu "Ściany nie mogą atakować." ("Walls can't attack."). Według wcześniejszych zasad stworami które domyślnie nie mogły atakować, były te z typem Wall.

Double Strike

Stwór ze zdolnością 'double strike' zadaje obrażenia jak ze zdolnością First Strike oraz normalne obrażenia fazy walki. Dla przykładu: stwór 1/2 z double strike pokona stwora 2/1 w walce i przeżyje, gdyż zabije go obrażeniami zadanymi z 'first strike'. W przypadku gdyby walczył ze stworem 2/2, zginą obydwa. Stwór z 'double strike' zada obrażenia 'first strike', a potem obydwa stwory zadadzą sobie normalne obrażenia fazy walki. Zdolność ta została wprowadzona w dodatku Legions.

Enchant

Na kartach istnieje zapis: "Enchant 'XYZ'"(gdzie 'XYZ' to określona cecha) – Zdolność tę posiadają jedynie karty typu Aura, który jest podtypem kart typu Enchantment (ang. Umagicznienie). Karta z tą zdolnością wchodzi do gry „podczepiona” do obiektu o wymaganych cechach XYZ. Jeżeli obiekt do którego jest podczepiona Aura zmieni strefę gry lub straci wymaganą cechę, Aura zostaje umieszczona na cmentarzu. Karta ze zdolnością Enchant używa przy zagrywaniu słówka „target”(cel), więc nie może zostać podczepiona do permanentu który nie może być celem zdolności. Większość kart z tą zdolnością ma wymóg 'Enchant Creature'. W starszych edycjach zamiast typu "Enchantment – Aura" był zapis "Enchant Creature". Zmiana nastąpiła w bloku Ravnica: City of Guilds

Equip

Na kartach istnieje zapis: "Equip 'XYZ'"(gdzie 'XYZ' to określony koszt) – zdolność ta znajduje się jedynie na Artefaktach o podtypie 'Equipment'. Zdolność wprowadzono w bloku Mirrodin. Po zapłaceniu kosztu zdolności, 'equipment' można "podczepić" (ang. attach) do stwora, przez co stwór zostaje w ten sposób uznany za 'equipped' (pol. wyekwipowany). Zdolność ma ograniczenia: użyć jej można tylko w momencie w którym można zagrać czar typu 'sorcery' oraz jedynie na stwora którego się kontroluje. Equipmenty odnoszą się do wyekwipowanego stwora dając mu określone bonusy. 'Equipment' "odczepia" się od stwora, jeśli stwór przestanie być stworem lub jeśli zmieni strefę, w obydwu przypadkach 'equipment' pozostaje w grze.

Fear

Stwór ze zdolnością 'fear' może zostać zablokowany tylko przez czarne stwory i stwory-artefakty. Zdolność ta w przeszłości nie miała nazwy. Niemal wszystkie stwory posiadające 'fear' są czarne lub artefaktyczne. Zdolność ta nie jest obecnie drukowana na nowych kartach, zastąpiła ją zdolność Intimidate.

First Strike

Stwór z tą zdolnością zadaje obrażenia bitewne wcześniej niż stwory bez tej zdolności. Przed zwykłym zadawaniem obrażeń w fazie walki, jest dodatkowa mini-faza, w której obrażenia zadają stwory z 'first strike'. Jeśli stwór zdoła zabić innego stwora w czasie 'first strike', to ten drugi stwór nie zadaje normalnych obrażeń.

Flash

Karta z tą zdolnością może być zagrywana w dowolnym momencie w którym możemy zagrać kartę typu instant. We wczesnych edycjach zdolność ta nie miała nazwy i była zapisana za pomocą dłuższego tekstu (według zasad, karty te są traktowane tak jakby miały zdolność 'flash'). Nazwa tej zdolności pojawiła się po raz pierwszy w dodatku Time Spiral. Zdolność ta jest najczęściej spotykana na kartach w kolorze niebieskim.

Flying

Stwór ze zdolnością 'flying' może zostać zablokowany tylko przez stwory z 'flying' i reach. Stwory z 'flying' mogą blokować stwory bez tej zdolności. Zdolność ta jest najczęściej spotykana na kartach w kolorze niebieskim i białym.

Haste

Stwór z tą zdolnością może atakować i używać zdolności z symbolem tap w turze, w której znalazł się pod kontrolą danego gracza. Zdolność ta jest najczęściej spotykana na kartach w kolorze czerwonym.

Intimidate

Stwór z tą zdolnością może być blokowany jedynie przez stwory artefaktyczne i mające przynajmniej jeden z kolorów atakującego stwora. Zdolność ta zastąpiła zdolność fear.

Landwalk

Na kartach istnieje zapis: "'XYZ'walk" – stwór z tą zdolnością nie może zostać zablokowany jeżeli gracz którego atakuje posiada ląd o parametrze XYZ. Najczęstszym wymaganym parametrem jest dany typ 'basic land' (pol. podstawowy ląd), jednak istnieją również inne warianty np. "nonbasic landwalk", "legendary landwalk".

Lifelink

Jest to zdolność statyczna, powodująca że kontroler stwora z tą zdolnością zyskuje tyle życia, ile obrażeń zada stwór. W dodatku Future Sight zdolność ta zyskała swoją nazwę (wcześniej istniała w postaci dłuższego tekstu), a starsze karty dostały erraty. Wraz z wprowadzeniem edycji M10 nastąpiły zmiany w działaniu zdolności: nie używa ona stosu oraz nie podlega kumulacji. Oznacza to że życie jest dodawane w momencie zadawania obrażeń oraz kilka instancji lifelink na danej karcie powoduje tylko jednorazowe naliczenie dodanego życia. Kartom które otrzymały wcześniej erraty przywrócono oryginalne brzmienie ich zdolności z wyjątkiem karty Loxodon Warhammer na której pozostawiono zdolność 'lifelink'. Zdolność ta jest najczęściej spotykana na kartach w kolorze białym.

Protection

Na kartach istnieje zapis: "Protection from 'XYZ'" – gdzie zamiast 'XYZ' jest określona cecha. Stwór z protekcją przed 'XYZ' nie może być celem czarów oraz zdolności kart z cechą 'XYZ'. Nie może być również ekwipowany, umagiczniony oraz zablokowany przez stwora/kartę z cechą 'XYZ'.Początkowo "Protection from 'XYZ'" dotyczyło jedynie danego koloru kart, jednak w miarę rozwoju gry wprowadzono rozwiązania takie jak: "Protection from artifact", "Protection from creatures" czy wreszcie "Protection from everything" w rozszerzeniu Conflux (karta Progenitus). Zdolność ta jest najczęściej spotykana na kartach w kolorze białym.

Reach

Stwór ze zdolnością 'reach' może blokować stwory ze zdolnością flying. We wczesnych edycjach zdolność ta nie miała nazwy i była zapisana za pomocą dłuższego tekstu: "(nazwa stwora) may block as though it had flying.". Karty te otrzymały erratę i są traktowane tak jakby miały zdolność 'reach'. Zdolność ta jest najczęściej spotykana na kartach w kolorze zielonym.

Shroud

Zdolność tę mogą mieć zarówno permanenty jak i gracze. Zdolność ta nie pozwala na bycie celem czarów oraz zdolności. Zdolność ta zyskała swoją nazwę w dodatku Future Sight. We wcześniejszych edycjach zdolność ta nie miała nazwy i była zapisana za pomocą dłuższego tekstu (otrzymały one erratę i są traktowane tak jakby miały zdolność 'shroud'). Zdolność ta jest najczęściej spotykana na kartach w kolorze niebieskim i zielonym.

Trample

Stwór ze zdolnością 'trample' może zadać obrażenia atakowanemu graczowi nawet w sytuacji kiedy zostanie zablokowany. Zablokowany stwór musi zadać dość obrażeń by zabić blokującego stwora, wtedy pozostałe "niewykorzystane" obrażenia może zadać atakowanemu graczowi lub planeswalkerowi. Dla przykładu, w normalnej sytuacji jeśli atakujący stwór 6/3 zostaje zablokowany przez stwora 1/1 to całość obrażeń (czyli 6) zostaje zadanych blokującemu stworowi. W momencie gdy zablokowany stwór ma 'trample', blokującemu stworowi zadane musi być tylko tyle obrażeń by go zabić, czyli w tym wypadku 1. Pozostałe 5 obrażeń można zadać atakowanemu graczowi lub planeswalkerowi. 'Trample' działa jedynie gdy ma je atakujący stwór. Zdolność ta jest najczęściej spotykana na kartach w kolorze zielonym.

Vigilance

Stwory z tą zdolnością nie zostają tapnięte w momencie gdy zostaną wyznaczone do ataku . We wcześniejszych edycjach zdolność ta nie miała nazwy i była zapisana za pomocą dłuższego tekstu (otrzymały one erratę i są traktowane tak jakby miały zdolność 'vigilance'). Zdolność ta jest najczęściej spotykana na kartach w kolorze białym.

Nazwy określonych czynności

Nazwy czynności nie są zdolnościami karty, gdyż mają za zadanie jedynie ujednolicić nazewnictwo wykonywanych czynności. Jest to nowy termin, wprowadzony wraz z dodatkiem Future Sight.

Attach

Akcja ta oznacza 'podczepienie' danej karty pod inną kartę na dłuższy okres, co daje określony efekt. Kartami które używają tej czynności są Aury (patrz Enchant, Equipmenty (patrz Equip) oraz Fortyfikacje (patrz Fortify)).

Clash

Jest to czynność wykonywana by określić wynik działania danego czaru lub zdolności. Kiedy karta tego wymaga, gracze w niego zaangażowani odkrywają górną kartę ze swoich bibliotek po czym odkładają ją z powrotem na wierzch lub na spód biblioteki. 'Clash' wygrywa gracz który pokazał kartę o największym koszcie many. Remis oznacza że nie ma zwycięzcy, a jedynie zwycięzca dostaje bonus za zwycięstwo. Nazwa ta pojawiła się w dodatku Lorwyn.

Counter

Akcja ta oznacza 'skontrowanie' (ang. counter) jakiegoś czaru lub zdolności, poprzez usunięcie go ze stosu. Skutkuje to brakiem efektu jaki miał powodować dany czar lub zdolność. Czar lub umiejętność może być skontrowana w dwóch różnych sytuacjach: gdy jakiś gracz użył czaru kontrującego (np. Counterspell), lub poprzez zasady gry (gdy czar/umiejętność przestała mieć legalne cele w chwili rozgrywania). O ile w pierwszym przypadku skontrowanie może być niemożliwe (gdyż karta np. nie może być skontrowana) o tyle w drugim nie ma takiej możliwości.

Fateseal

Na kartach istnieje zapis: "Fateseal 'X'", gdzie 'X' to określona liczba. Zdolność ta polega na popatrzeniu na 'X' kart z góry biblioteki danego przeciwnika oraz odłożeniu ich na jej wierzch lub spód w dowolnej kombinacji. Czynność ta jest bardzo zbliżona w działaniu do Scry. Nazwa ta pojawiła się w dodatku Future Sight.

Proliferate

Na kartach istnieje zapis: "'XYZ': Proliferate", gdzie 'XYZ' to koszt. Czynność Proliferate polega na wybraniu dowolnej liczby obiektów lub graczy w grze, mających na sobie jakikolwiek znacznik (ang. 'counter'). Po wybraniu gracz nakłada jeden nowy znacznik na każdy z obiektów lub graczy. Znacznik ten ma taki sam typ jak znacznik który się na danym obiekcie lub graczu znajduje. Jeśli na wybranym obiekcie jest kilka różnych rodzajów znaczników, wybiera się jeden z nich.

Regenerate

Na kartach zazwyczaj istnieje zapis: "'XYZ': Regenerate", gdzie 'XYZ' to koszt, jednak istnieje też wiele innych, różniących się zapisem efektów tego typu. Zdolność tę posiadają jedynie obiekty w grze ('Permanent'). Jest to termin określający czynność wykonywaną zamiast efektu niszczącego ('destroy'). Kiedy czynność ta zostaje wywołana, na karcie położona jest "tarcza regeneracyjna", która automatycznie aktywuje się w momencie gdy obiektowi na który jest nałożona grozi zniszczenie. W takiej sytuacji regeneracja powoduje anulowanie efektu powodującego zniszczenie, tapnięcie obiektu oraz usunięcie "tarczy". W przypadku stworów zostaje on również usunięty z walki, a wszelkie obrażenia zostają zniwelowane.

Sacrifice

Czynność ta oznacza położenie obiektu z gry na cmentarz przez gracza który dany obiekt kontroluje.Termin ten jest stosowany również w przypadku gdy stwór będzie miał wytrzymałość równą 0. W przypadku tej czynności nie działa regeneracja, gdyż nie występuje efekt niszczenia. Poświęcać obiekty można jedynie w efekcie czaru lub zdolności lub gdy wymaga tego koszt zagrania czaru lub aktywacji zdolności.

Scry

Na kartach istnieje zapis: "Scry 'X'", gdzie 'X' to określona liczba. Zdolność ta polega na popatrzeniu na 'X' kart z góry biblioteki oraz odłożeniu ich na jej wierzch lub spód w dowolnej kombinacji. Pierwotnie była to nazwa zdolności jednak w dodatku Future Sight została przemianowana na nazwę czynności. Ma to umożliwić zastosowanie jej w tekście innych zdolności.

Tap/Untap

"Tap" (tapowanie) polega na przekręceniu karty obiektu o 90° w prawo. Czynność ta zazwyczaj ma za zadanie oznaczenie danego obiektu jako użytego (bardzo często zdolności mają symbol 'tap' w koszcie aktywacji). W przypadku stworów 'tapnięcie' jest również efektem włączenia danego stwora do grupy stworów atakujących. Zgodnie z zasadami gry, stwór nie może zostać wyznaczony do ataku ani 'tapnięty' do użycia zdolności, dopóki nie będzie przebywał pod kontrolą danego gracza od początku jego tury.

"Untap" (odtapowanie) polega na przywróceniu danemu obiektowi w grze standardowej pozycji, co pozwala na jego 'tapnięcie'. Aby można było użyć zdolności wymagającej 'tapnięcia', dany obiekt musi być odtapowany. W bloku Shadowmoor, 'untap' został przedstawiony po raz pierwszy w formie symbolu, oraz został użyty jako koszt zdolności.

Zdolności z edycji dodatkowych

Zdolności te są spotykane jedynie w dodatkowych edycjach. Często ograniczają się do pojedynczego bloku lub rozszerzenia.

Absorb

Na kartach istnieje zapis: "Absorb 'X'" – zdolność ta pojawia się tylko na jednej karcie, 'Lymph Sliver' z dodatku Future Sight. Obrażenia zadane stworowi z tą zdolnością są zmniejszone o wartość X.

Affinity

Na kartach istnieje zapis: "Affinity for 'XYZ'" – zdolność ta sprawia że koszt many wymagany do zapłaty za rzucenie czaru zostaje zmniejszony o 1 za każdy permanent z cechą XYZ który kontroluje rzucający. Zdolność ta pojawiła się po raz pierwszy w bloku Mirrodin.

Amplify

Na kartach istnieje zapis: "Amplify 'X'" Zdolność którą posiadają niektóre stwory jedynie z dodatku Legions. Kiedy stwór z 'amplify' wchodzi do gry, gracz który go zagrał może pokazać dowolną liczbę kart stworów z ręki, posiadających taki sam typ stwora jak zagrany stwór. W takim wypadku stwór ten wchodzi do gry z X znacznikami +1/+1 na sobie za każdą pokazaną kartę.

Annihilator

Na kartach istnieje zapis: "Annihilator 'X'", gdzie X to określona liczba. Kiedy stwór z 'annihilator' atakuje, broniący się gracz poświęca X obiektów (ang. permanentów). Zdolność ta występuje jedynie na bez-kolorowych kartach o podtypie 'Eldrazi', z dodatku Rise of the Eldrazi.

Aura swap

Na kartach istnieje zapis: "Aura swap 'X'", gdzie 'X' to koszt. Po zapłaceniu kosztu zdolności, gracz wymienia kartę 'Aury' z 'Aura swap' na inną kartę aury którą ma na ręce. Zdolność ta pojawia się tylko na jednej karcie, 'Arcanum Wings' z dodatku Future Sight.

Battle cry

Jest zdolnością aktywującą się w momencie gdy do ataku wyznaczony zostaje stwór z tą zdolnością. Wszystkie inne atakujące stwory dostają wtedy +1/+0 do końca tury. Zdolność ta pojawiła się w bloku Mirrodin Besieged.

Bloodthirst

Na kartach istnieje zapis: "Bloodthirst 'X'", gdzie X to określona liczba. Zdolność gildii 'Gruul' z dodatku Guildpact. Stwory z tą zdolnością wchodzą do gry ze znacznikami +1/+1 jeśli gracz który je zagrywa zadał obrażenia przeciwnikowi w danej turze. Ilość znaczników zależy od liczby widniejącej przy zdolności.

Bushido

Na kartach istnieje zapis: "Bushido 'X'", gdzie X to określona liczba. Kiedy stwór z 'Bushido' blokuje lub zostaje zablokowany dostaje +X/+X do końca tury. Zdolność tę posiadają tylko karty stworów o typie Samurai, z bloku Kamigawy.

Buyback

Na kartach istnieje zapis: "Buyback 'XYZ'", gdzie XYZ to koszt. Zdolność znajdująca się jedynie na kartach typu 'instant' i 'sorcery'. Podczas płacenia kosztu zagrania danej karty, można zapłacić również koszt 'buyback'. Jeśli się go zapłaci, karta wróci na rękę zagrywającego po jej udanym rozpatrzeniu zamiast spaść na cmentarz. Występuje jedynie w blokach Tempest oraz Time Spiral.

Cascade

Podczas zagrywania kart ze zdolnością 'cascade', zagrywający gracz odkrywa karty z góry biblioteki do czasu odkrycia karty nie będącej lądem i mającej mniejszy koszt zagrania. Kartę tę może następnie zagrać bez płacenia jej kosztu mana. Pozostałe odkryte karty kładzie na spód biblioteki w losowej kolejności. Zdolność ta pojawiła się w dodatku Alara Reborn.

Champion

Na kartach istnieje zapis: "Champion 'XYZ'", gdzie XYZ to typ stwora. Gdy stwór z tą zdolnością wchodzi do gry, zagrywający go gracz musi usunąć poza grę permanent o typie XYZ, w przeciwnym wypadku poświęca zagranego stwora. Kiedy karta z 'champion' opuszcza grę, do gry wraca karta usunięta w skutek zadziałania zdolności 'champion'. Wyjątek stanowią tokeny stworów, które po usunięciu poza grę znikają. Zdolność ta pojawiła się w bloku Lorwyn.

Changeling

Karta z tą zdolnością ma każdy możliwy podtyp stwora. Występuje na kartach stworów i czaach o typie 'tribal'. Zdolność ta pojawiła się w bloku Lorwyn.

Channel

Na kartach istnieje zapis: "Channel-'X', Discard 'XYZ'", gdzie X to koszt, a XYZ to nazwa karty. Po zapłaceniu kosztu zdolności i odrzuceniu tej karty z ręki następuje określony efekt. Zdolność ta po raz pierwszy pojawiła się w dodatku Saviors of Kamigawa.

Convoke

Podczas płacenia kosztu mana czaru z tą zdolnością, zagrywający gracz może 'tapnąć' swojego stwora. Każdy 'tapnięty' w ten sposób stwór obniża koszt czaru o 1 szarą lub o 1 kolorową manę jeśli stwór miał ten sam kolor co zagrywany czar. Zdolność ta pojawiła się w blokach Ravnica oraz Time Spiral.

Conspire

Karty z tą zdolnością mają opcjonalny, dodatkowy koszt w postaci 'tapnięcia' dwóch stworów dzielących ten sam kolor co zagrany czar. Po zapłaceniu go, kopiuje zagrany czar i może wybrać dla niego nowe cele. Zdolność ta pojawiła się w bloku Shadowmoor.

Cumulative Upkeep

Na kartach istnieje zapis: "Cumulative Upkeep 'XYZ'", gdzie 'XYZ' to określony koszt. Na początku fazy 'Upkeep' kontrolera karty, na karcie położony zostaje znacznik wieku (ang. 'age counter'), następnie dany gracz może zapłacić koszt zdolności dla każdego znacznika wieku znajdującego się na karcie lub go poświęcić. Pierwotnie celem zdolności było wymuszenie płacenia zwiększającego się kosztu zdolności w celu utrzymania karty w grze lub poświęcenia jej, natomiast w późniejszych wydaniach większa ilość znaczników powodowała większy zysk w przypadku spadnięcia karty na cmentarz. Zdolność ta pojawiła się w bloku Ice Age.

Cycling

Na kartach istnieje zapis: "Cycling 'W'" lub "('XYZ')cycling 'W'"; gdzie 'XYZ' to określony typ karty, a 'W' to koszt zdolności. "Cycling 'W'" – Gracz mający kartę z tą zdolnością na ręce może zapłacić jej koszt 'W' i odrzucić tę kartę na cmentarz, po czym dobiera kartę z biblioteki. Zdolność ta pojawiła się w bloku Urza, bloku Onslaught, dodatkach Future Sight, Shards of Alara oraz Conflux.

"('XYZ')cycling 'W'" – Gracz mający kartę z tą zdolnością na ręce może zapłacić jej koszt 'W' i odrzucić tę kartę na cmentarz, po czym przeszukuje swoją bibliotekę w poszukiwaniu karty z typem 'XYZ' pokazuje ją, i bierze na rękę. Na koniec tasuje bibliotekę. Zdolność ta pojawiła się w dodatkach Scourge, Future Sight oraz Conflux.

Delve

Podczas płacenia kosztu mana czaru z tą zdolnością, zagrywający ją gracz może usunąć z gry (ang. 'exile') dowolną ilość kart znajdujących się na jego cmentarzu. Każda usunięta karta obniża koszt czaru o 1 bez-kolorową manę. Zdolność ta pojawiła się w dodatku Future Sight.

Devour

Na kartach istnieje zapis: "Devour 'X'", gdzie 'X' to określona liczba. Kiedy jakiś stwór ze zdolnością 'devour' wchodzi do gry, jego kontroler może poświęcić dowolną ilość stworów. Jeśli to zrobi, stwór z tą zdolnością wchodzi do gry z X znacznikami +1/+1 na sobie za każdego poświęconego stwora. Zdolność ta pojawiła się w blokach Urza oraz Time Spiral.

Dredge

Na kartach istnieje zapis: "Dredge 'X'" gdzie 'X' to określona liczba. W momencie gdy gracz miałby dociągnąć kartę z biblioteki i ma kartę z 'dredge' na swoim cmentarzu, może zamiast tego położyć X kart z góry biblioteki na swój cmentarz i wrócić kartę z tą zdolnością do ręki. Może to zrobić tylko gdy ma X lub więcej kart w bibliotece. Zdolność ta pojawiła się w dodatku Ravnica: City of Guilds.

Echo

Na kartach istnieje zapis: "Echo 'XYZ'", gdzie 'XYZ' to określony koszt lub "Echo", gdzie kosztem zdolności jest koszt mana karty (karty z drugą wersją zdolności otrzymały odpowiednie erraty). Karty z tą zdolnością wymagają zapłacenia kosztu 'echo' w następnej fazie 'Upkeep' po ich zagraniu. Zdolność tę wprowadzono w bloku Urza.

Entwine

Na kartach istnieje zapis: "Entwine 'XYZ'" gdzie 'XYZ' to koszt zdolności. Zdolność ta pojawia się jedynie na kartach w których następuje wybór pomiędzy określonymi efektami działania. Przy zagrywaniu takiego czaru, jako dodatkowy koszt można zapłacić koszt zdolność, jeśli tak się stanie, w efekcie czaru wystąpią obie opcje efektu. Zdolność ta w pojawiła się w bloku Mirrodin.

Epic

Czar z tą zdolnością ma dwa efekty: Pierwszy sprawia że gracz który go zagrał, do końca gry nie może zagrywać żadnych innych kart. Drugi efekt powoduje że gracz który zagrał czar z 'epic', w każdej swojej fazie upkeep kładzie na stos kopię tego czaru, bez zdolności 'epic'. Czar rozpatruje się jako nowy czar i mogą zostać wybrane dla niego nowe cele.

Evoke

Na kartach istnieje zapis: "Evoke 'XYZ'", gdzie 'XYZ to określony koszt. Karty z tą zdolnością można zagrywać za koszt podany przy zdolności. Po skorzystaniu z 'evoke' stwór zostaje poświęcony zaraz po wejściu do gry. Zdolność ta pojawiła się w bloku Lorwyn.

Exalted

Jest zdolnością aktywującą się w momencie gdy do ataku wyznaczony zostaje tylko jeden stwór. Dostaje on wtedy +1/+1 za każdy permanent ze zdolnością 'exalted' będący pod kontrolą atakującego gracza do końca tury. Zdolność ta pojawiła się w bloku Shards of Alara.

Fading

Na kartach istnieje zapis: "Fading 'X'" gdzie 'X' to cyfra. Permanent z tą zdolnością wchodzi do gry z X 'fade counter' (z ang. znacznikami zanikania) na sobie. Kontroler tego permanentu w każdej swojej fazie upkeep usuwa z niego jeden znacznik, jeżeli nie może, poświęca go. Zdolność ta nie jest kontynuowana.

Flanking

Gdy stwór posiadający tę zdolność jest blokowany przez stwora bez niej, blokujący stwór dostaje -1/-1 do końca tury. Zdolność ta pojawiła się w blokach Mirage oraz Time Spiral.

Flashback

Na kartach istnieje zapis: "Flashback 'XYZ'", gdzie 'XYZ' to koszt. Zdolność ta może zostać użyta jedynie gdy karta znajduje się na cmentarzu. Użycie zdolności powoduje zagranie karty, tak jakby znajdowała się ona na ręce zagrywającego. Po jej rozegraniu, karta zostaje usunięta poza grę, bez względu na to gdzie normalnie miałaby trafić. W starszych edycjach, karty z tą zdolnością miały dodatkowe oznaczenie w postaci niewielkiego, szarego rysunku nagrobka, w lewym górnym rogu.

Forecast

Na kartach istnieje zapis: "Forecast-'XYZ'", gdzie 'XYZ' to koszt. Zdolność ta może zostać użyta jedynie gdy karta znajduje się na ręce i jedynie raz, na początku każdej fazy upkeep. Aktywacja zdolności polega na zapłaceniu kosztu mana i pokazaniu danej karty. Zdolność ta została wprowadzona w dodatku Dissension i jest przypisana gildii Azorius Senate.

Fortify

Na kartach istnieje zapis: "Fortify 'XYZ'"(gdzie 'XYZ' to określony koszt) – zdolność ta znajduje się jedynie na Artefaktach o podtypie 'Fortification' (pol. Fortyfikacja). Istnieje jedynie na jednej karcie 'Darksteel Garrison' z dodatku Future Sight. Po zapłaceniu kosztu zdolności, fortyfikację można "podczepić" (ang. attach) do lądu, przez co zostaje w ten sposób uznany za "fortified" (pol. ufortyfikowany). Zdolność ma ograniczenia: użyć zdolności można tylko w momencie w którym można zagrać czar typu "sorcery" oraz jedynie na ląd który się kontroluje. Fortyfikacje odnoszą się do wyekwipowanego lądu dając mu określone bonusy. Fortifikacja "odczepia" się od ląda, jeśli przestanie być lądem lub jeśli zmieni strefę gry, w obydwu przypadkach fortyfikacja pozostaje w grze.

Frenzy

Na kartach istnieje zapis: "Frenzy 'X'" gdzie X to cyfra. Jeżeli stwór z tą zdolnością atakuje i nie zostanie zablokowany dostaje +X/+0 do końca tury. Zdolność ta znajduje się jedynie na jednej karcie Frenzy Sliver z dodatku Future Sight.

Graft

Na kartach istnieje zapis: "Graft 'X'", gdzie 'X' to określona liczba. Wszystkie stwory z tą zdolnością są 0/0 i wchodzą do gry z X znacznikami +1/+1. Kiedykolwiek stwór wchodzi do gry, gracz może przenieść jeden znacznik +1/+1 z dowolnej ilości stworów ze zdolnością 'Graft' na wchodzącego stwora. Zdolność ta pojawiła się w bloku Dissension.

Grandeur

"Odrzuć inną kartę o tej samej nazwie: [akcja]."

Gravestorm

Każdy zagrany czar z tą zdolnością, jest kopiowany i kładziony na stosie za każdy permanent położony w tej turze na cmentarz. 'Gravestorm' jest w działaniu podobny do zdolności storm. Zdolność ta pojawiła się jedynie na jednej karcie, 'Bitter Ordeal' z dodatku Future Sight.

Haunt

Zdolność znajdująca się na kartach typu 'creature', 'instant' i 'sorcery'. Zdolność ta różni się szczegółami działania dla kart stworów i zaklęć. Stwory: zdolność aktywuje się wraz ze spadnięciem karty na cmentarz. Jest wtedy usuwana poza grę, natomiast właściciel stwora wybiera stwora którego ta karta będzie "nawiedzać". Jeśli nawiedzany stwór spadnie na cmentarz, aktywuje się zdolność karty z haunt. Czary: zdolność aktywuje się w momencie udanego zagrania karty z haunt. Jest wtedy usuwana poza grę, natomiast zagrywający wybiera stwora którego ten czar będzie "nawiedzać". Jeśli nawiedzany stwór spadnie na cmentarz, aktywuje się czar z haunt. Zdolność ta pojawiła się w bloku Ravnica: City of Guilds.

Hideaway

Kiedy karta ze zdolnością 'hideaway' wchodzi do gry zostaje tapnięta, jej kontroler wybiera jedna z czterech górnych kart z jego biblioteki i zakrytą (ang. face-down) usuwa poza grę (ang. exile). Zdolność ta jest powiązana z inną, która po spełnieniu określonego warunku i zapłaceniu jej kosztu aktywacji pozwala na zagranie usuniętej karty bez płacenia jej kosztu mana. Zdolność ta została wprowadzona na cyklu 5 lądów, w dodatku Lorwyn.

Horsemanship

Stwory z 'horsemanship' mogą być zablokowane tylko przez stwory z tą zdolnością. Jest ona podobna w działaniu do zdolności flying. Zdolność ta została wprowadzona w dodatku Portal Three Kingdoms.

Imprint

Na kartach istnieje zapis: "Imprint - 'XYZ'", gdzie 'XYZ' to tekst zdolności. W efekcie działania tej zdolności z gry zostaje usunięta karta, co daje określone możliwości używającemu zdolności. Zdolność ta znajduje się jedynie na artefaktach z bloku Mirrodin oraz Scars of Mirrodin.

Infect

Stwór lub czar z tą zdolnością zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1, natomiast graczom w postaci znaczników trucizny (ang. 'poison counter')obrażenia zadane planeswalkerom nie ulegają zmianom. Jest to zdolność która zamienia normalny sposób w jaki zadawane są obrażenia. Znaczniki te nie znikają wraz z końcem tury tak jak zwykłe obrażenia, natomiast gracz z 10 poison counter'ami przegrywa grę. Zdolność ta pojawiła się w bloku Scars of Mirrodin.

Kicker

Na kartach istnieje zapis: "Kicker 'XYZ'", gdzie 'XYZ' to koszt. Zdolność ta daje możliwość zapłacenia opcjonalnego, dodatkowego kosztu podczas płacenia kosztu mana karty. Jeśli zostanie zapłacony, aktywuje się dalsza część zdolności. Niektóre karty mogą mieć kilka zdolności 'kicker', które mogą być aktywowane na raz lub osobno.

Level Up

Na kartach istnieje zapis: "Level up 'X'", gdzie 'X' to koszt mana. Zdolność ta może być aktywowana w momencie w którym można zagrywać 'sorcery'. Po aktywowaniu nakładany jest 'level counter' (pol. znacznik poziomu). W zależności od ilosci znaczników na karcie, zmieniają się jej zdolności i statystyki. Są one oznaczone trzema przedziałami na każdej karcie z 'level up'. Zdolność ta została wprowadzona w dodatku Rise of the Eldrazi.

Living weapon

Kiedy ekwipunek (ang. equipment) ze zdolnością Living weapon wchodzi do gry, jego kontroler tworzy czany token stwora 0/0 o nazwie Germ i podczepia do niego ekwipunek. Zdolność pojawiła się w dodatku Mirrodin Besieged.

Madness

Na kartach istnieje zapis: "Madness 'XYZ'", gdzie 'XYZ' to koszt. Zdolność ta pozwala na zagranie karty za jej koszt zdolności w momencie w którym jest ona odrzucana z ręki na cmentarz. Zdolność ta pojawiła się w blokach Odyssey oraz Time Spiral.

Metalcraft

Na kartach istnieje zapis: "Metalcraft -'XYZ'", gdzie 'XYZ' to efekt. Jest to zdolność pasywna, działąjąca gdy dany gracz posiada 3 lub więcej artefaktów. Zdolność ta została wprowadzona w bloku Scars of Mirrodin.

Modular

Na kartach istnieje zapis: "Modular 'X'", gdzie 'X' to określona liczba. Stwory z tą zdolnością wchodzą do gry z X znaczników +1/+1 na sobie. W momencie gdy stwór z 'modular' jest położony z gry na cmentarz, jego kontroler może przenieść z niego wszystkie znaczniki +1/+1 na innego artefaktycznego stwora.

Morph

Na kartach istnieje zapis: "Morph 'XYZ'", gdzie 'XYZ' to koszt. Karty z tą zdolnością można zagrywać za koszt 3 mana. W takim przypadku karta wchodzi do gry odwrócona (ang. face down) jako stwór 2/2 bez koloru i nazwy. W dowolnym momencie właściciel stwora może zapłacić koszt zdolności, co sprawi że karta zostanie odkryta (ang. face up). Jeśli na koniec gry są jakieś nieodkryte stwory, gracz jest zobowiązany do ich odkrycia i pokazania przeciwnikowi. Zdolność ta pojawiła się w blokach Onslaught oraz Time Spiral.

Multikicker

Na kartach istnieje zapis: "Multikicker 'XYZ'", gdzie 'XYZ' to koszt. Jest to inny wariant zdolności kicker. 'Multikicker' daje możliwość zapłacenia opcjonalnego, dodatkowego kosztu podczas zagrywania karty. Jeśli zostanie zapłacony, aktywuje się dalsza część zdolności. Koszt ten może zostać zapłacony dowolną ilość razy, co zwielokrotnia efekt zdolności. Po zapłaceniu kosztu zdolności określoną ilość razy, efekt działania części kart ulega zmianie. Zdolność tę wprowadzono w dodatku Worldwake.

Ninjutsu

Na kartach istnieje zapis: "Ninjutsu 'XYZ'", gdzie 'XYZ' to koszt. Zdolność ta znajduje się na wszystkich kartach o podtypie 'Ninja' w dodatku Betrayers of Kamigawa i tylko na nich. Jeśli gracz ma na ręce kartę stwora z tą zdolnością oraz kontroluje niezablokowanego stwora, może zapłacić koszt zdolności oraz wrócić niezablokowanego stwora na rękę właściciela by wstawić kartę ze zdolnością ninjutsu do gry, zatapowaną oraz atakującą danego gracza.

Persist

Kiedy stwór ze zdolnością Persist jest położony z gry na cmentarz nie mając na sobie znacznika -1/-1, wraca do gry pod kontrolę właściciela ze znacznikiem -1/-1. Zdolność ta pojawiła się w dodatku Shadowmoor i Eventide.

Provoke

Kiedy stwór ze zdolnością 'Provoke' atakuje, jego kontroler może wybrać stwora pod kontrolą przeciwnika. Zostaje on odtapowany i przydzielony do blokowania stwora z tą zdolnością. Zdolność ta została wprowadzona w dodatku Legions.

Prowl

Na kartach istnieje zapis: "Prowl 'XYZ'", gdzie 'XYZ' to koszt. Zdolność tę można aktywować jedynie wtedy gdy stwór mający ten sam typ co karta z 'prowl' zada w fazie walki obrażenia przeciwnikowi. Większość kart z tą zdolnością ma dodatkowy efekt jeśli zostanie zagrana poprzez 'prowl'. Zdolność ta pojawiła się w dodatku Morningtide, cechą wspólną dla wszystkich kart z Prowl z tego dodatku jest posiadanie podtypu 'Rogue'.

Rampage

Na kartach istnieje zapis: "Rampage 'X'", gdzie X to określona liczba. Kiedy stwór z 'rampage' zostaje zablokowany dostaje +X/+X do końca tury za każdego blokującego stwora poza jednym.

Rebound

Po rozegraniu czaru z tą zdolnością, jeżeli został zagrany z ręki, zostaje on usunięty poza grę (ang. Exile). Czar ten może zostać zagrany spoza gry na początku następnej fazy 'upkeep' zagrywającego. Zdolność ta pojawiła się w dodatku Rise of the Eldrazi.

Recover

Na kartach istnieje zapis: "Recover 'XYZ'", gdzie XYZ to koszt zdolności. Zdolność ta może być aktywowana jedynie gdy karta z nią znajduje się na cmentarzu. Kiedykolwiek stwór zostaje przeniesiony z gry na cmentarz, inicjuje się zdolność 'recover'. Właściciel karty może w tym momencie zapłacić koszt zdolności przez co wraca ją na rękę, w przeciwnym wypadku usuwa ją poza grę (ang. Exile). Zdolność została wprowadzona w dodatku Coldsnap.

Reinforce

Na kartach istnieje zapis: "Reinforce 'W' – 'XYZ'", gdzie 'W' to określona liczba, 'XYZ' to koszt. Zdolność tę można użyć kiedy karta z nią znajduje się na ręce. Po zapłaceniu kosztu 'XYZ' zdolności oraz odrzuceniu tej karty na cmentarz, gracz używający zdolności kładzie 'W' znaczników +1/+1 na wybranym stworze. Zdolność ta pojawiła się w dodatku Morningtide.

Replicate

Na kartach istnieje zapis: "Replicate – 'XYZ'", gdzie 'XYZ' to koszt. Podczas zagrywania karty ze zdolnością 'replicate', możemy dodatkowo zapłacić koszt tej zdolności. Jeśli zapłacimy, kopiujemy zagrany czar. Koszt ten można zapłacić dowolną ilość razy. Każda z kopii może mieć inny cel. Zdolność ta pojawiła się w dodatku Guildpact.

Retrace

Kartę z tą zdolnością można zagrać z cmentarza, jeśli jako dodatkowy koszt przy jej zagraniu odrzuci się kartę lądu z ręki. Zdolność ta pojawiła się w dodatku Eventide.

Ripple

Na kartach istnieje zapis: "Ripple 'X'", gdzie 'X' to cyfra. Po zagraniu karty z tą zdolnością, jej kontroler może odsłonić X górnych kart z biblioteki. Jeżeli odsłoni kartę z tą samą nazwą co zagrana karta, może ją zagrać bez płacenia jej kosztu. Zdolność ta pojawiła się jedynie w dodatku Coldsnap, z wartością X wynoszącą 4.

Shadow

Stwór z tą zdolnością może zablokować i zostać zablokowany tylko przez stwora ze zdolnością 'shadow'. Zdolność ta pojawiła się w blokach Tempest oraz Time Spiral.

Soulshift

Na kartach istnieje zapis: "Soulshift 'X'", gdzie 'X' to określona liczba. Kiedy stwór z 'soulshift' zostaje położony na cmentarz z gry, jego kontroler może wrócić z cmentarza do ręki kartę stwora z podtypem 'Spirit', o koszcie many równym lub mniejszym od X. Zdolność ta pojawiła się w bloku Champions of Kamigawa.

Splice

Na kartach istnieje zapis: "Splice onto 'XYZ' 'X'", gdzie 'XYZ' to określony podtyp karty a X koszt zdolności. Podczas zagrywania karty o określonym podtypie, zagrywający może zapłacić koszt zdolności i pokazać kartę ze 'splice', a efekt działania karty ze 'splice' zostanie dodany do zagrywanej karty. Zdolność ta pojawiła się w bloku Champions of Kamigawa i była ograniczona jedynie do podtypu 'Arcane'.

Split Second

Jest to zdolność bierna. Podczas zagrywania karty z tą zdolnością, aż do czasu jej rozegrania, nie może zostać zagrana żadna inna karta, ani aktywowana żadna zdolność (wyjątek stanowią zdolności dające manę). Mogą się rozegrać jedynie te zdolności które nie używają stosu. Zdolność ta pojawiła się w bloku Time Spiral.

Storm

Każdy zagrany czar z tą zdolnością, jest kopiowany i kładziony na stosie za każdy poprzedni czar zagrany w danej turze. Przykład: Jeśli czar ze 'storm' został zagrany jako piąty w danej turze, zostaje on skopiowany jeden raz za każdy poprzedni czar w tej turze, czyli 4 razy. Zdolność ta pojawiła się w blokach Scourge oraz Time Spiral.

Sunburst

Stwory ze zdolnością 'Sunburst' wchodzą do gry ze znacznikiem +1/+1 za każdy kolor many zużytej podczas płacenia kosztu karty. W przypadku nie-stworów wchodzą do gry ze znacznikami naładowania (ang. charge counter). Zdolność ta pojawiła się w dodatku Fifth Dawn i jedynie na artefaktach.

Suspend

Na kartach istnieje zapis: "Suspend 'W' – 'XYZ'", gdzie 'W' to określona liczba, 'XYZ' to koszt. Po zapłaceniu kosztu zdolności, karta jest usuwana z gry ('exile') z 'W' znaczników czasu ('time counter') na sobie. Na początku fazy 'Upkeep', kontroler zdejmuje jeden znacznik czasu. Jeśli jest on ostatni czar zostaje zagrany z pominięciem kosztu. Stwory zagrane poprzez 'Suspend' mają zdolność 'Haste' do końca tury.

Totem armor

Jest to zdolność występująca na kartach o podtypie 'Aura'. Kiedy stwór umagiczniony Aurą z tą zdolnością ma zostać zniszczony, zamiast niego zniszczona zostaje Aura. Zdolność ta została wprowadzona w dodatku Rise of the Eldrazi.

Transfigure

Na kartach istnieje zapis: "Transfigure 'XYZ'", gdzie 'XYZ' to koszt. Po zapłaceniu kosztu zdolności i poświęceniu stwora z nią, kontroler karty wyszukuje w swojej bibliotece stwora z kosztem many równym poświęconemu stworu i kładzie go do gry. Jest to wariant zdolności transmute. Zdolność ta pojawiła się jedynie na jednej karcie, 'Fleshwrither' z dodatku Future Sight.

Transmute

Na kartach istnieje zapis: "Transmute 'XYZ'", gdzie 'XYZ' to koszt. Gracz mający kartę z tą zdolnością na ręce może zapłacić jej koszt 'Transmute' i odrzucić ją z ręki, a momencie w którym może zagrać karty typu sorcery. Jeśli to zrobi, przeszukuje swoją bibliotekę w poszukiwaniu karty z kosztem mana równym odrzuconej karcie, ujawnia ją i bierze na rękę.

Undying

Kiedy stwór ze zdolnością Undying jest położony z gry na cmentarz nie mając na sobie znacznika +1/+1, wraca do gry pod kontrolę właściciela ze znacznikiem +1/+1. (niemal identyczną zdolnością jest persist Zdolność ta pojawiła się w dodatku Dark Ascension.

Unearth

Na kartach istnieje zapis: "Unearth 'XYZ'", gdzie 'XYZ' to koszt. Jeśli karta z tą zdolnością znajduje się na cmentarzu, jej kontroler może zapłacić koszt zdolności by wrócić ją do gry. Stwór wrócony do gry dostaje zdolność haste i z końcem tury lub kiedy zmieni strefę gry zostaje usunięty poza grę (ang. 'Exile'). Zdolność może zostać użyta w momencie w którym można zagrywać karty typu 'Sorcery'. Zdolność ta pojawiła się w bloku Shards of Alara.

Vanishing

Na kartach istnieje zapis: "Vanishing 'X'", gdzie 'X' to określona liczba. Obiekty z tą zdolnością wchodzą do gry ze znacznikami czasu (ang. time counter) w liczbie 'X'. Na początku fazy 'Upkeep', kontroler danego obiektu zdejmuje jeden znacznik czasu. Jeśli zdjął ostatni, poświęca dany obiekt. 'Vanishing' jest według twórców ulepszoną wersją zdolności fading. Zdolność ta pojawiła się w bloku Time Spiral.

Wither

Stwór lub czar z tą zdolnością zadaje obrażenia stworom w postaci znaczników -1/-1. Jest to zdolność która zamienia normalny sposób w jaki zadawane są obrażenia. Obrażenia zadane w ten sposób nie są resetowane podczas kolejnej tury, tak więc stwór, który otrzymał obrażenia -1/-1 mając 4/3 w kolejnej turze będzie miał już 3/2.

BibliografiaŹródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Spis zdolności kart Magic: The Gathering z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL

Uwaga! Projekt PrePedia został przeniesiony pod adres: http://pl.prepedia.org.
Ta strona stanowi wersję sprzed zmiany adresu w 2012 r. i nie jest już uzupełniana. Aby mieć pewność, że strona którą przeglądasz zawiera aktualne informacje, przejdź do aktualnej wersji tej strony!

Information icon4 Na Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 4 Ten artykuł zawiera informacje niewystarczająco uźródłowione i niespełniające (jeszcze) kryteriów encyklopedyczności Wikipedii.