FANDOM


Mirosław Kaliszczak – (urodzony 1940 r. w Radomsku) – prawnik, kryminalistyk, uczeń prof. Tadeusza Hanauska. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1988-1995 w Katedrze Kryminalistyki UJ prowadził badania nad wykorzystaniem w kryminalistycznej identyfikacji zwłok implantowanych do organizmu człowieka biomateriałów. W wyniku tych badań opisał nowy system kryminalistycznej identyfikacji zwłok pod nazwą implantoskopia i przedstawił szerokie możliwości zastosowania nowoczesnych metod obrazowania diagnostycznego, a zwłaszcza rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego w kryminalistycznej identyfikacji kośćca. Adiunkt Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (1998-2005) oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (2001-2011).

Wybrany dorobek naukowy

  • Przydatność łączników metalowych zastosowanych w leczeniu schorzeń urazowo-ortopedycznych układu narządów ruchu w identyfikacji zwłok, „Problemy Kryminalistyki” nr 191-192 z 1991 r.
  • Perspektywy nowych możliwości kryminalistycznej identyfikacji zwłok i osób na podstawie wszczepów metalowych, implantowanych do układu kostno-stawowego, „Problemy Kryminalistyki” nr 215 z 1997 r.
  • Przydatność diagnostyki obrazowej w kryminalistyce (monografia), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001 r.
  • Problem wykorzystania biomateriałów w kryminalistycznej identyfikacji zwłok, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” nr 4 z 2001 r.
  • Przydatność implantoskopii w kryminalistycznej identyfikacji zwłok „Przegląd Policyjny”nr 2 z 2002 r.
  • Obrazowanie diagnostyczne w kryminalistycznej identyfikacji kośćca (monografia), Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2006 r.
  • Perspektywy nowych możliwości kryminalistycznej identyfikacji zwłok na podstawie implantoskopii: „Problemy współczesnej kryminalistyki” tom X Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Kryminalistyki, Warszawa 2006 r.

Linki zewnętrzne



Źródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Mirosław Kaliszczak z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL

Uwaga! Projekt PrePedia został przeniesiony pod adres: http://pl.prepedia.org.
Ta strona stanowi wersję sprzed zmiany adresu w 2012 r. i nie jest już uzupełniana. Aby mieć pewność, że strona którą przeglądasz zawiera aktualne informacje, przejdź do aktualnej wersji tej strony!

Information icon4 Na Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego biogramu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 4 Ten artykuł zawiera informacje niewystarczająco uźródłowione i niespełniające (jeszcze) kryteriów encyklopedyczności Wikipedii.
Traffic lights 4 states 4 Ten artykuł zawiera treści o charakterze reklamowym, promocyjnym lub autopromocyjnym.