FANDOM


Matematyka na egzaminie maturalnym - od 2005 roku, tj. od wprowadzenia egzaminu maturalnego do 2009 roku matematyka była jednym z przedmiotów do wyboru jako obowiązkowy oraz (tylko na poziomie rozszerzonym) jako jeden z dodatkowych. Od roku 2010 matematyka na poziomie podstawowym jest jednym z przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego, natomiast matematyka na poziomie rozszerzonym jest jednym z egzaminów dodatkowych tego egzaminu.

Dozwolone pomoce podczas egzaminu

Dozwolonymi pomocami naukowymi są:

Specyfika egzaminu

W kolejnych latach zmieniał się sposób zadawania matematyki:

 • lata 2005 - 2006: abiturienci zdający matematykę pisali obowiązkowo poziom podstawowy, a następnie opcjonalnie poziom rozszerzony),
 • lata 2007 - 2009: abiturienci zdający matematykę pisali obowiązkowo albo poziom podstawowy, albo poziom rozszerzony,
 • lata 2010 - dziś: wszyscy abiturienci zdają matematykę podstawową, opcją jest wybór matematyki rozszerzonej jako przedmiotu dodatkowego.

W związku z powyższymi zmianami w kolejnych latach ulegał również zmianie czas pracy:

 • lata 2005 - 2006:
  • poziom podstawowy 120 minut,
  • poziom rozszerzony 150 minut,
 • lata 2007 - 2009:
  • poziom podstawowy 120 minut,
  • poziom rozszerzony 180 minut,
 • lata 2010 - dziś:
  • poziom podstawowy 170 minut,
  • poziom rozszerzony 180 minut

oraz formuła egzaminu:

 • lata 2005 - 2009:
  • poziom podstawowy: 9 do 12 zadań otwartych ocenianych w skalach od 0-3 do 0-6 punktów,
  • poziom rozszerzony: od 10-12 zadań otwartych ocenianych w skalach od 0-3 do 0-6 punktów,
 • lata 2010 - dziś:
  • poziom podstawowy:
   • 20 do 30 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru spośród czterech odpowiedzi ocenianych w skali 0-1 punkt,
   • 5 do 10 zadań krótkiej odpowiedzi ocenianych w skali od 0-2,
   • 3 do 5 zadań rozszerzonej odpowiedzi punktowanej w skalach od 0-4 do 0-6 punktów,
  • poziom rozszerzony: od 10-12 zadań otwartych ocenianych w skalach od 0-3 do 0-6 punktów,

Punktacja przez wszystkie lata pozostawała bez zmian: 50 punktów na każdym z poziomów. Aby uzyskać 100% punktów, należy poprawnie rozwiązać wszystkie zadania.

Do roku 2009 w maturze podstawowej ze względu na czas pracy (około 10 minut na jedno zadanie), zadania nie były złożone i wymagały zastosowania podstawowych wzorów i umiejętności (zazwyczaj wszystkie potrzebne informacje znajdowały się w tablicy wzorów).

Część rozszerzona egzaminu przeznaczona jest głównie dla uczniów, którzy realizowali rozszerzony program z matematyki. Zadania obejmują zakres, który nie jest realizowany w podstawowym programie nauczania (np. funkcja wykładnicza, logarytmy). Od 2007 roku część rozszerzona zawiera także pewien odsetek zadań na poziomie podstawowym.

Przypisy

 1. Wg wyjaśnienia CKE [1] Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko najprostszych działań matematycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Można też z jego pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb.Źródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Matematyka na egzaminie maturalnym z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL

Uwaga! Projekt PrePedia został przeniesiony pod adres: http://pl.prepedia.org.
Ta strona stanowi wersję sprzed zmiany adresu w 2012 r. i nie jest już uzupełniana. Aby mieć pewność, że strona którą przeglądasz zawiera aktualne informacje, przejdź do aktualnej wersji tej strony!

Information icon4 Na Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 3 Ten artykuł nie spełnia (jeszcze) kryteriów encyklopedyczności Wikipedii.