FANDOM


Krzyż Solidarności Walczącej
Krzyż Solidarności Walczącej
Awers i rewers
Krzyż Solidarności Walczącej awers
Awers
Krzyż Solidarności Walczącej rewers
Rewers
Baretka Krzyża SW
Baretka
Ustanowiono 16 kwietnia 2010

Krzyż Solidarności Walczącej – kierując się tradycją i trybem ustanowienia krzyży organizacyjnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego – w szczególności Krzyża Armii Krajowej wprowadzonego w dniu 1 sierpnia 1966 r. decyzją Dowódcy Armii Krajowej oraz Krzyża Batalionów Chłopskich wprowadzonego w dniu 1 września 1989 roku decyzją Komendanta Głównego B.Ch. – został ustanowiony „Krzyż Solidarności Walczącej” oraz „Krzyż Honorowy Solidarności Walczącej”.

Krzyż Solidarności Walczącej jest obecnie (w 2011 r.) odznaką pamiątkową wprowadzoną 16 kwietnia 2010 przez Przewodniczącego Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego dla upamiętnienia wysiłku członków i współpracowników Solidarności Walczącej w latach 1982–1991 oraz osób szczególnie zasłużonych w walce o „Wolność i Solidarność między ludźmi i narodami". Nadawany jest działaczom i współpracownikom Solidarności Walczącej.

Kapituła Krzyża Solidarności Walczącej liczy 25 osób powołanych jednorazowo przez Przewodniczącego Solidarności Walczącej, Kornela Morawieckiego. Krzyż Solidarności Walczącej nadawany jest w Polsce. Na razie nie został przyjęty do systemu odznaczeń RP. Jego nadawanie zostanie uznane za zakończone z chwilą, gdy zostanie przy życiu mniej niż trzech członków Kapituły Krzyża. Krzyż Solidarności Walczącej noszony jest w kolejności po aktualnych polskich odznaczeniach państwowych.

Autorką projektu Krzyża SW jest artysta rzeźbiarz Ludwika Ogorzelec[1], która także była zaprzysiężonym członkiem SW od początku jej istnienia w 1982 we Wrocławiu.

Poniżej fragmenty z „Regulaminu Krzyża SW”
(…)
2. Krzyż SW, projektu artystki Ludwiki Ogorzelec jest wykonywany wyłącznie techniką odlewu, ze srebra próby 920, według oryginalnej, ręcznie wykonanej matrycy przechowywanej przez Kapitułę Krzyża
Krzyż Honorowy SW pokryty jest złotem 99,99%.
(…)
3. Prawo do otrzymania Krzyża SW mają wszyscy zweryfikowani członkowie i bliscy współpracownicy organizacji Solidarność Walcząca.
4. Krzyż Honorowy SW jest nadawany osobom o szczególnych zasługach w walce o „Wolność i Solidarność między ludźmi i narodami”.
5. Krzyż SW może być nadawany również pośmiertnie – a legitymację Krzyża przekazuje się najbliższej rodzinie.
6. Krzyż SW nie może być nadany osobom, które działały na szkodę Polski, figurują w aktach komunistycznych służb specjalnych jako tajni współpracownicy lub sprzeniewierzyły się zasadom Solidarności Walczącej.
(…)
7. (…)
d) Po zaprzestaniu nadawania Krzyża SW matrycę Krzyża oraz ewidencję członków przekazuje się do Kancelarii Prezydenta RP. To samo dotyczy przypadku, gdy na mocy postanowień państwowych Krzyż SW zostanie wpisany na listę odznaczeń Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Ewidencję odznaczonych Krzyżem SW prowadzi Kapituła.
9. Krzyż lub jego miniaturę nosi się zgodnie z państwowymi przepisami o odznaczeniach.
10. Przyznanie Krzyża SW nie jest związane z żadnymi przywilejami państwowymi.

Pierwszy Krzyż Solidarności Walczącej nadano przewodniczącemu Solidarności Walczącej Kornelowi Morawieckiemu podczas obchodów 25 lecia SW oddziału Trójmiasto, 16 maja 2010 roku, w Gdyni[2],

16 maja 2010 roku, w Gdyni Krzyże zostały nadane jeszcze 54 osobom: 1. Badurska Eulalia, 2. Białostocki Jan Leszek, 3. Bieliński Marek, 4. Czachor Magdalena Anna – odmówiła, 5. Czachor Marek – odmówił, 6. Bibro Maria Ludwika, 7. Bieliński Ireneusz Andrzej, 8. Dublaszewska Zofia Grażyna, 9. Frankiewicz Barbara Zofia, 10. Frankiewicz Edward, 11. Godziuk Cezary Piotr – odmówił, 12. Grabowski Jan, 13. Jagielski Piotr, 14. Jezusek Mirosław, 15. Kalisz Ewa Bogumiła, 16. Kanikuła Jerzy Maciej, 17. Kołodziej Andrzej, 18. Komorowska Teresa, 19. Komorowski Piotr, 20. Korsak Mirosław, 21. Kostecki Mikołaj, 22. Kowalski Stanisław, 23. Krementowski Wiesław Karol, 24. Kubasiewicz – Houée Ewa – odmówiła, 25. Kujawa Helena Elżbieta, 26. Kuna Maciej – odmówił, 27. Kwiatkowska Wiesława, 28. Leszczyński Andrzej C., 29. Mielewczyk Barbara Ewa – odmówiła, 30. Miotke Jerzy, 31. Ossowski Stanisław, 32. Parszyk Henryk, 33. Parzych Jacek, 34. Pawłowska Zofia, 35. Pawlikowski Ryszard, 36. Pełka Bogusław, 37. Pokojski Marian, 38. Polus Maria, 39. Pytel Wojciech Wiktor - odmówił, 40. Siedlecki Bolesław Antoni, 41. Skierka Edmund, 42. Spodzieja Bogusław Roman, 43. Stoja Ewa Maria, 44. Terlikowski Andrzej – odmówił, 45. Toczko Bolesław, 46. Toczko Teresa, 47. Tyrka Andrzej Jerzy, 48. Welk Kazimierz, 49. Wiktorska Albina, 50. Witt Bożena, 51. Wysoczyńska Teresa, 52. Zajdel Teresa, 53. Zwiercan Małgorzata Grażyna, 54. Zwiercan Roman.

11 grudnia 2010, we Wrocławiu, Krzyże otrzymało 121 osób: 1. Adamski Artur, 2. Bartoszek Wojciech - odmówił, 3. Bąk Janina, 4. Bełz Zbigniew, 5. Bieniek Zbigniew „Jan”, 6. Bieżuński Krzysztof „Zyzol”, 7. Birecki Marek, 8. Bogdan Dariusz, 9. Chmielowska Janina Jadwiga, 10. Cichocka-Suss Czesława „Gerania”- odebrała w styczniu 2011, 11. Cnotalski Krzysztof, 12. Cupała Wiesław „Jojo”, 13. Czarnecka Teresa, 14. Dauksza Maria „Anna”, 15. Domagalski Włodzimierz „Rafał Stokowski”, 16. Domińczyk Mirosław, 17. Ferenc Zdzisława, 18. Franielczyk Piotr, 19. Frankiewicz Joanna „Gryf”, 20. Gabryel Michał „Bartek”, 21. Gnieciak Jerzy „Rolnik”, 22. Gorzkowska Ewa, 23. Grzegorzewska Ewa „Fuga”, 24. Haremza Stanisław, 25. Hlebowicz Piotr „Hrabia”, 26. Hyk Jarosław „Mały”, 27. Iwaniuk Alicja, 28. Iwanow Mikołaj, 29. Jabłoński Szymon, 30. Jaranowski Leszek „Długi”, 31. Jaworski Piotr „Rafał Stokowski”, 32. Jegliński Piotr, 33. Jerzmański Jan, 34. Kawczyński Jacek - odebrał w grudniu 2010 w USA, 35. Kisielewicz Andrzej „Jan Mak”, 36. Kocik Jerzy, 37. Kokot Leszek „Chudy”, 38. Kondratowicz Mirosława, 39. Kopaczewski Antoni, 40. Kopeć Alicja „Madzia”, 41. Kopera Janusz „Cichy”, 42. Korczak Krzysztof, 43. Korona Witold Paweł „Witek”, 44. Kowalczyk- Bugajska Barbara, 45. Koziebrodzka Maria- odmówiła, 46. Kozłowska Ewa „Awa”, 47. Krecińska Grażyna „Krecia”, 48. Krotliński Jarosław, 49. Krusińska Teresa, 50. Kucharski Andrzej „Konrad”, 51. Kudelska- Rusiecka Maryla „Stokrotka”, 52. Lazarowicz Roman, 53. Lazarowicz Zbigniew, 54. Lebiedziński Aleksander, 55. Lenkiewicz Antoni „Apostoł”, 56. Lesisz Cezary, 57. Linowska Wanda, 58. Łukasiewicz Szymon, 59. Łukowska-Karniej Hanna, 60. Maciejewska Zofia „Janusz”, 61. Marcinkowska Dorota „Danuśka”, 62. Maziejuk Helena, 63. Medoń Piotr, 64. Mieszkalski Mariusz, 65. Mizikowski Edward, 66. Morawiecki Stefan „Bohun”, 67. Muszyński Marek „Witold”, 68. Myc Andrzej, 69. Myślecki Wojciech, 70. Nowak Marek Sergiusz, 71. Nowakowski Ryszard - luty 2011 Wrocław, 72. Ogorzelec Ludwika, 73. Olichwier Zofia „Zuzanna”, 74. Olszewski Dariusz, 75. Oziewicz Marian, 76. Oziewicz Zbigniew, 77. Petryniak Jerzy, 78. Piątek Tadeusz „Ozon", 79. Pielacha Stanisława Ewa: odebrała w RPA - Johannesburg lipiec 2010, 80. Pietraszko Jerzy „Pedro”, 81. Podlejska Janina, 82. Poetche Hubert, 83. Ratajczak Janina Izabella, 84. Rozwód Andrzej „Dariusz Zawada”, 85. Ruszczyński Maciej, 86. Sarapuk Barbara „Filip”, 87. Sarnecki Jacek „Klata”, 88. Serwa Ryszard - odebrał: RPA w Johannesburgu - lipiec 2010, 89. Sidorowicz Władysław „Fabian”, 90. Stadnicki Andrzej, 91. Stando Wojciech, 92. Strzemiński Włodzimierz „As”, 93. Szablowski Ryszard, 94. Szkutnik Janusz „Ryszard”, 95. Szutrak Zofia „Tytus”, 96. Świerczewski Tadeusz, 97. Tenerowicz Krzysztof „Korek”, 98. Turkoniak Tadeusz „Leon”, 99. Wajda Adam, 100. Walczak Grażyna, 101. Warsza Tadeusz odebrał w Cambridge marzec 2011, 102. Wasylciów Wiesław, 103. Waśkiewicz Milena, 104. Wawrzeń Andrzej „Kudłaty”, 105. Węgrzyn Wiktor - odebrał w Warszawie w grudniu 2010, 106. Wianecki Krzysztof, 107. Wińciorek Wojciech „Twardy”, 108. Wirga Andrzej, 109. Wiszniewski Andrzej „Kardynał”, 110. Witczak Krzysztof, 111. Wolf Krzysztof, 112. Wóltański Edward „Indio”, 113. Zabierowski Mirosław, 114. Zając Ewa, 115. Zaleski Roman, 116. Załogowicz Władysław „Felek”, 117. Zarach Andrzej, 118. Zawisza Andrzej 119. Żabińska Marianna, 120. Żabokrzycki Adam „Małgosia”, 121. Żymańczyk Zofia.

14 maja 2011 podczas uroczystości 29 lecia SW w Rzeszowie, Krzyże otrzymali: 1. Bartyński Antoni, 2. Bąk Kazimierz, 3. Draguła Józef, 4. Elgass Alicja Wiktoria, 5. Fludzińska Maria, 6. Gierczak Kazimierz, 7. Kargol Sławina Teresa, 8. Kogut Józefa, 9. Majka Robert, 10. Mikołowicz Waldemar ps. „Kameduła”, 11. Mycek Michał, 12. Nebesio Jan 13. Nizołek Stanisław, 14. Rozwód Ewa, 15. Tajchman Dariusz.

Krzyże Honorowe otrzymali: Władimir Bukowski, Natalia Gorbaniewska, ks.Stanisław Małkowski, Zbigniew Romaszewski, Zofia Romaszewska, Anna Walentynowicz i płk. Jerzy Woźniak.

Przypisy

Bibliografia

  • Łukasz Kamiński, Grzegorz Waligóra – pod redakcją: NSZZ Solidarność 1980-1989. Tom 2. Ruch społeczny, IPN Warszawa 2010. ISBN 978-83-7629-172-7
  • Mirosława Łątkowska, Adam Borowski, Włodzimierz Domagalski, Antoni Dudek, Łukasz Kamiński, Przemysław Miśkiewicz, Grzegorz Waligóra – pod redakcją: Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, Wydanie Pierwsze. Stowarzyszenie Pokolenie, Oficyna Wydawnicza Wolumen, IPN, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7233-022-62
  • Artur Adamski: Kornel – Rozmowa z przewodniczącym Solidarności Walczącej, Kornelem Morawieckim. Wyd. Kontra, Wysoka 2007. ISBN 978-83-925099-2-9

Linki zewnętrzneŹródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Krzyż Solidarności Walczącej z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL

Uwaga! Projekt PrePedia został przeniesiony pod adres: http://pl.prepedia.org.
Ta strona stanowi wersję sprzed zmiany adresu w 2012 r. i nie jest już uzupełniana. Aby mieć pewność, że strona którą przeglądasz zawiera aktualne informacje, przejdź do aktualnej wersji tej strony!

Information icon4 Na Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 3 Ten artykuł nie spełnia (jeszcze) kryteriów encyklopedyczności Wikipedii.