FANDOM


Schemat implantoskopii

Schemat identyfikacji zwłok w systemie implantoskopii (wg. M. Kaliszczaka)

Rentgen implantoskopia

Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej z implantowanym, indywidualnie oznaczonym stymulatorem serca (wg. M. Kaliszczaka)

Implantoskopia – system kryminalistycznej i medyczno-sądowej identyfikacji osób i zwłok na podstawie analizy porównawczej implantowanych do organizmu indywidualnie oznaczonych biomateriałów[1].

Termin ten złożony jest z dwóch elementów, wyrazów pochodzenia łacińskiego i greckiego (łac. implant – wszczep oraz grec. skopein – patrzeć, oglądać), a dosłownie oznacza oglądanie, badanie wszczepu - biomateriału, implantu.

Teoretyczne opracowanie tego nowego systemu identyfikacji po raz pierwszy zostało przedstawione w 1988 roku przez Mirosława Kaliszczaka w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podstawą opisanego systemu jest Centralny Rejestr Implantoskopijny wszczepionych do organizmu, indywidualnie oznaczonych biomateriałów. System ten nie został jeszcze wprowadzony do praktyki identyfikacyjnej w kryminalistyce.

Przypisy

 1. Kaliszczak M.: Obrazowanie diagnostyczne w kryminalistycznej identyfikacji kośćca. Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2006, s. 76

Bibliografia

 • Kaliszczak M.: Przydatność łączników metalowych zastosowanych w leczeniu schorzeń urazowo-ortopedycznych układu narządów ruchu w identyfikacji zwłok „Problemy Kryminalistyki” nr 191-192 s. 31-32 z 1991
 • Kaliszczak M.: Perspektywy nowych możliwości kryminalistycznej identyfikacji zwłok i osób na podstawie wszczepów metalowych implantowanych do układu kostno-stawowego „Problemy Kryminalistyki” nr 215, s. 53-57 z 1997
 • Kaliszczak M.: Problem wykorzystania biomateriałów w kryminalistycznej identyfikacji zwłok, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” nr 4, s. 363-368 z 2001
 • Kaliszczak M.: Przydatność implantoskopii w kryminalistycznej identyfikacji zwłok „Przegląd Policyjny” nr 2, s. 89-92 z 2002
 • Kaliszczak M.: Perspektywy nowych możliwości kryminalistycznej identyfikacji zwłok na podstawie implantoskopii (w): „Problemy współczesnej kryminalistyki” tom X Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Kryminalistyki, Warszawa 2006 r., s. 95-106.

a także

 • Hanausek T.: Kryminalistyka, zarys wykładu, Kantor Wydawniczy "Zakamycze", Kraków 1996 r., s. 139.
 • Hołyst B.: Kryminalistyka: Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000 r., s. 841.
 • Sołtyszewski I., Młodziejowski B., Płoski R., Pepiński W., Janica J.: Kryminalistyczne i sądowo-lekarskie metody identyfikacji zwłok i szczątków ludzkich "Problemy kryminalistyki" nr 239 z 2003 r., s. 7-10.
 • Pikulski S., Kaliszczak M.: Nowa metoda kryminalistycznej identyfikacji zwłok ludzkich, WSPol. Szczytno 1998 r., s. 58-103.
 • Kowal E.: Wybrane metody identyfikacji zwłok ludzkich w: Taktyka i technika kryminalistyczna wczoraj, dziś i jutro, pod red. Mariusza Zelka, Kraków 2009
 • Zakrzewski K.: Nietypowe metody identyfikacji człowieka: Prace z nauk penalnych oraz prawa międzynarodowego i europejskiego, red. Mirosław Sadowski i Piotr Szymaniec, Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie, Wrocław 2010Źródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Implantoskopia z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL

Uwaga! Projekt PrePedia został przeniesiony pod adres: http://pl.prepedia.org.
Ta strona stanowi wersję sprzed zmiany adresu w 2012 r. i nie jest już uzupełniana. Aby mieć pewność, że strona którą przeglądasz zawiera aktualne informacje, przejdź do aktualnej wersji tej strony!

Information icon4 Na Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.